W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: III/24/2024
uchwała nr III/24/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łochowa absolutorium za 2023 rok
uchwała nr: III/23/2024
uchwała nr III/23/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łochów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok
uchwała nr: III/22/2024
uchwała nr III/22/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łochowa wotum zaufania
uchwała nr: III/21/2024
uchwała nr III/21/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6843
uchwała nr: III/20/2024
uchwała nr III/20/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie wyboru opiekunów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łochowie
uchwała nr: III/19/2024
uchwała nr III/19/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie wysokości opłat za usługi wsparcia krótkoterminowego świadczonego przez Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6842
uchwała nr: III/18/2024
uchwała nr III/18/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie usług wsparcia krótkoterminowego
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6841
uchwała nr: III/17/2024
uchwała nr III/17/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu oraz odstąpienia od obowiązku zachowania trybu przetargowego
uchwała nr: III/16/2024
uchwała nr III/16/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
uchwała nr: III/15/2024
uchwała nr III/15/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie uchylająca uchwałę Nr II/10/2024 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku zachowania trybu przetargowego dla zawarcia umowy dzierżawy gruntu
uchyla/traci moc II/10/2024,
uchwała nr: III/14/2024
uchwała nr III/14/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6840
uchwała nr: III/13/2024
uchwała nr III/13/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2024-2040
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/12/2024
uchwała nr II/12/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/11/2024
uchwała nr II/11/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/10/2024
uchwała nr II/10/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie odstąpienia od obowiązku zachowania trybu przetargowego dla zawarcia umowy dzierżawy gruntu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/9/2024
uchwała nr II/9/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 3119/3 położonej w mieście Łochów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/8/2024
uchwała nr II/8/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Łochowa
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/7/2024
uchwała nr II/7/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/6/2024
uchwała nr II/6/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/5/2024
uchwała nr II/5/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2024-2040
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: I/4/2024
uchwała nr I/4/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łochowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: I/3/2024
uchwała nr I/3/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łochowie oraz ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: I/2/2024
uchwała nr I/2/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łochowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: I/1/2024
uchwała nr I/1/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXVI/517/2024
uchwała nr LXXVI/517/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Łojew, Łopianka, Samotrzask w części tekstowej
status uchwały obowiązująca