W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała Nr VI/33/2015

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów.
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz w związku z podjęciem Uchwały Nr XVII/132/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów, Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

Uchwała NR VI/33/2015
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 25 lutego 2015 r.


w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz w związku z podjęciem Uchwały Nr XVII/132/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów, Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1 .


Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów.


§ 2 .


Granice obszaru objętego zmianą studium określono w Uchwale Nr XVII/132/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów i są tożsame z granicami określonymi na  rysunkach zmiany studium.


§ 3 .


Integralnymi załącznikami do niniejszej uchwały są kolejno:
1 ) opracowanie tekstowo-graficzne, w którym określone zostały uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy – tom I – uwarunkowania rozwoju wraz z aneksami nr 1, 2, 3 - stanowiące załącznik nr 1;
2 ) opracowanie tekstowo-graficzne zawierające ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy – tom II – kierunki zagospodarowania przestrzennego wraz z aneksami nr 4, 5, 6 - stanowiące załącznik nr 2;
3 ) rysunki studium w skali 1 : 25 000 przedstawiające odniesienie przestrzenne dla ustaleń określających kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy oraz granice obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ujednolicone plansze nr 1, 2 oraz plansza nr 3 – stanowiące załączniki nr 3, 4, 5;
4 ) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów, stanowiące załącznik nr 6.


§ 4 .


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 5 .


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek

Załączniki

Załącznik Nr 3 pdf, 16.96 MB
Załącznik Nr 4 pdf, 17.33 MB
Załącznik Nr 5 pdf, 15.42 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane